האתר לזכרו של לוחם האצ״ל, קצין ארגון רפואה, הסופר, הצייר והמשורר, חתן פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים

אברהם בר-עוז ז״ל

1933-2020

האתר לזכרו של לוחם האצ״ל, קצין ארגון רפואה, הסופר, הצייר והמשורר, חתן פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים

אברהם בר-עוז ז״ל

1933-2020